4 marca 2019 r. – stadion PGE Narodowym w Warszawie udział Pana Marka Nytko w XVI Międzynarodowej Konferencji „Bezpieczeństwo ruchu drogowego i ratownictwo. Infrastruktura, działania systemowe, nowoczesne rozwiązania”.

Organizatorem konferencji było Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego przy współudziale Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi.
W konferencji wzięli udział przedstawiciele administracji rządowej m.in. Ministerstwa Infrastruktury, Ministerstwa Zdrowia, Najwyższej Izby Kontroli, Posłowie na Sejm RP, przedstawiciele administracji samorządowej z wielu miast w Polsce, przedstawiciele służb mundurowych – Policji, Straży Granicznej, Inspekcji Transportu Drogowego, Straży Miejskich. Przedstawiciele Biznesu, Nauki, Ratownictwa Medycznego, Instytucji związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa na drogach.

Celem konferencji było zwrócenie uwagi na działania mające na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego i zintegrowanie współpracy wszystkich służb działających w obszarach bezpieczeństwa transportu, infrastruktury drogowej, ratownictwa, edukacji i prawa. W trakcie konferencji poruszane były tematy związane ze zagrożeniami związanymi z nieodpowiedzialnym zachowaniem uczestników na drogach, negatywnym wpływem substancji psychoaktywnych na bezpieczeństwo ruchu drogowego oraz współpracą jednostek samorządowych ze służbami mundurowymi i ratowniczymi. Konferencji towarzyszyła wystawa nowoczesnych rozwiązań technicznych i sprzętu ratowniczego.

W wystąpieniu wskazano, iż zły stan opon odpowiada za wiele niebezpiecznych sytuacji na drodze. W Niemczech aż 30% wypadków spowodowanych złym stanem technicznym pojazdu jest związanych z oponami.

Podkreślono, że średni wiek pojazdu w Polsce to około 13 lat, a stan techniczny naszych samochodów znacznie odbiega od oczekiwanego. Wyniki badań technicznych przeprowadzonych na niemal 9 mln pojazdów od czerwca 2017 do lipca 2018 na niemieckich stacjach kontroli pojazdów dowodzą, że co piąty pojazd w Niemczech miał problem z pozytywnym zakończeniem badania technicznego za pierwszym razem, a odsetek pojazdów z poważnymi usterkami sięgnął 21,2%. W Wielkiej Brytanii 1/3 pojazdów nie przechodzi badań technicznych za pierwszym razem. W krajach skandynawskich ok. 25% pojazdów nie może zaliczyć badania technicznego za pierwszym podejściem, na Łotwie jest to niemal 50%. W Polsce tylko 3% pojazdów nie zalicza badań technicznych. Bynajmniej nie jest tak, że 97% pojazdów w Polsce ma świetny stan techniczny – ten wynik świadczy o nieprawidłowościach podczas kontroli na stacjach diagnostycznych.

 

nowa usługa!

zamów oględziny pojazdu
przed zakupem